focaal dystonie


Een van de akeligste dingen die een fluitist kan overkomen is focaal dystonie (focal dystonia). het uit zich in een kramp in de vingers, maar wat ook bestaat is embouchurekramp. het gekke is, het is taakspecifiek: het gebeurt alleen als je de fluit oppakt om te gaan spelen. het klinks een beetje als aanstellerij, en tussen-de-oren gedoe, maar het kost sommige mensen hun carriere. De aanleiding is meestal de combinatie van stress, heel veel en intensief studeren op snelle of moeilijke stukken, en fysieke stress.  Er zijn vershillende behandelmethoden: inspuiting met botuline toxine doet de spieren verslappen en remt daarmee ook de verkramping. Hypnose kan helpen de stress aan te pakken die bij het instruderen van moeilijke stukken hoort.  Een andere optie is het verbouwen van het instrument, zodat de inspanning bij het spelen verminderd wordt.  Ook bestaan er oefentherapieen om het breine nieuwe reactiepatronen aan te leren. Onderzoek gaat voort, dus als je hierdoor geplaagd wordt: blijf lezen, je dokter lastig vallen en op internet zoeken.