Procedure Aanpassingen


eerste contact
Het begint meestal met een telefoongesprek of brief waarin u uitlegt wat het probleem is. Als het mogelijk lijkt om een aanpassing te maken, dan maken we een afspraak. Als ik denk dat iemand anders uw probleem beter aan kan dan ik, dan meld ik dat. Door goede contacten met veel instrumentenbouwers en therapeuten kan ik bijna iedereen verder helpen.

de meetsessie
Wanneer u een afspraak maakt met De Fluitstudio dan wordt u gevraagd mee te nemen: uw instrument, als u er al een heeft, en muziek die u speelt (iets makkelijks). We bespreken uw wensen en mogelijkheden. Indien mogelijk, wordt ter plekke een dummy-aanpassing gemaakt. Dit is een proefmethode, waarop meestal niet te spelen valt, maar die goed laat zien of een aanpassing mogelijk is, en hoe die uitgevoerd moet worden. Dit neemt 1 a 2 uur in beslag. Aan deze meetsessie zijn kosten verbonden. Standaard is dit € 60.

de offerte
Binnen 1 week krijgt u een offerte thuis. Hierin doe ik een prijsopgaaf voor een te maken aanpassing. Vaak moet er ook een instrument komen. De meeste instrumenten kan ik tegen concurrerende prijzen leveren. Heeft u zelf een (goed) instrument, dan is dat prima. Tenslotte moet er vaak een koffer komen. Op uw verzoek kan ik een koffer maken, hoewel dat nogal kostbaar is. Als u handig bent kunt u het zelf.
In principe zijn aan de offerte geen kosten verbonden, maar bij zeer gecompliceerde aanpassingen moet ik eerst een goed schetsontwerp maken voordat ik de offerte kan berekenen. Deze kosten worden op uurbasis berekend en samen met meetsessie in de offerte opgenomen. Indien de offerte niet wordt geaccepteerd, worden de kosten van de meetsessie en eventueel die van het schetsontwerp in rekening gebracht.
Op offerte factuur en levering zijn de leveringsvoorwaarden van De Fluitstudio van toepassen

subsidie
Indien financiering een probleem is, dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij een of meerdere fondsen. De fondsen vinden het prima als u bij meerdere fondsen aanvraagt, mits u dit meldt.
Uw subsidieverzoek bestaat uit het volgende:
1. Een brief van u zelf met een duidelijk verzoek aan het fonds (specificeer het bedrag dat u vraagt)
2. Een persoonlijke motivatie waarom u een aangepast instrument wilt.
3. Zonodig een begeleidend schrijven van een ergotherapeut, muziektherapeut of maatschappelijk werker.
4. De offerte van De Fluitstudio.
De medische details zijn meestal niet belangrijk. De behandeling van de aanvraag duurt vaak lang. Een ergotherapeut of muziektherapeut kan u helpen bij het zoeken van een subsidie en het aanvragen.